W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie za okres 9.04.2019 r. – 24.04.2019 r.
15.01.202109:51

Informacja
o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
za okres 9.04.2019 r. – 24.04.2019 r.


W okresie objętym informacją Zarząd Dzielnicy podejmował przedstawione poniżej działania:

•    Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
Odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Dzielnicy w dniu 12 kwietnia 2019 r. (tematy posiedzenia: organizacja pracy Zarządu Dzielnicy, przygotowanie propozycji wydatkowania rezerwy celowej na rok 2019, udział RDD w organizacji i zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020).

•    Pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy 10, 17 i 24 kwietnia br.

•    Organizacja pracy Rady obecnej kadencji:
-    Pismo z dn. 15 kwietnia 2019 r. do szeregu osób, instytucji, organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie dzielnicy lub realizujących działania na terenie dzielnicy (46 pozycji), informujące o Radzie obecnej kadencji oraz proponujące współpracę w sprawach związanych z dzielnicą,
-    Pismo z dn. 15 kwietnia 2019 r. do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin – informacja o osobach wyznaczonych do redagowania strony internetowej Rady,
-    Pismo z dn. 15 kwietnia 2019 r. do Wydziału Informatyki i Telekomunikacji UML – wystąpienie o wydanie nowych loginów i haseł do poczty oraz komputera dla uprawnionych członków Rady, a także o przekazanie na potrzeby Rady sprzętu komputerowego (laptop).

•    Rezerwa celowa:
Na posiedzeniu Zarządu Dzielnicy w dniu 12 kwietnia 2019 r. przyjęto następujące propozycje podziału części rezerwy celowej w wysokości 75.000 zł na rok 2019 pozostawionej do dyspozycji Radzie obecnej kadencji przez Radę poprzedniej kadencji:
-    30.000 zł - kontynuacja remontu chodników w ul. Pułaskiego,
-    30.000 zł - kontynuacja remontu chodników w ul. Kwiatowej,
-    800 zł - dofinansowanie zakupu na potrzeby SP nr 40 specjalistycznego stołu do zajęć z programowania i robotyki,
-    pozostałą kwotę w wysokości 14.200 zł Zarząd Dzielnicy pozostawił do dalszego podziału z przeznaczeniem na zadania nieinwestycyjne o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowane do mieszkańców dzielnicy.

•    Budżet obywatelski:
We współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UML uzgodniono organizację spotkania informacyjnego połączonego z warsztatami pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17 – 19 w dniu 26 kwietnia br. w VI Liceum Ogólnokształcącym.    
•    Drogi i mosty:
-    Pismo z dn. 15 kwietnia 2019 r. do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – zgłoszenia interwencji i uwag: dodatkowe pozimowe sprzątanie ulic na terenie dzielnicy, sprzątanie trawnika i chodnika na ul. Nowy Świat na wysokości posesji nr od 17 do 31, naprawa zaniżonego chodnika w rejonie skrzyżowania Kunickiego/Pawia, naprawa nawierzchni ul. Kunickiego (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Reja i Staffa),
-    Uzgodnienie po 6 maja br. objazdu po dzielnicy w celu wytypowania do realizacji potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego.

•    Zieleń miejska:
Uzgodnienie po 6 maja br. objazdu po dzielnicy z p. Hanna Pawlikowską – Miejskim Architektem Zieleni w celu omówienia spraw związanych z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzeniami, realizacją skwerów miejskich (projekt Zielonego Budżetu) itp.


Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta
Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret