W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie za okres 4.06.2020 – 19.08.2020 r.
25.02.202115:05

Informacja

o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

za okres 4.06.2020 – 19.08.2020 r.

 

W okresie objętym informacją Zarząd Dzielnicy podejmował przedstawione poniżej działania, z zastrzeżeniem, iż w omawianym okresie obowiązywał stan epidemii, który powodował pewne ograniczenia w funkcjonowaniu (ograniczenia w dostępie do urzędów i instytucji, ograniczenia w uczestniczeniu w spotkaniach itp.):

 

Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:

Odbyło się jedno posiedzenie w dniu:

5 sierpnia 2020 r. (opracowanie porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady, propozycje przekazania pozostałej kwoty z rezerwy celowej, dyskusja na temat czy opiniujemy projekty BO, problem lokalizacji kontenera na elektroodpady przy ul. Kunickiego)).

 

Sesje Rady Miasta Lublin:

- udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesji Rady Miasta lublin w dniu 25 czerwca 2020r.

 

Pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w każdą środę.

Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

Bieżące prowadzenie dokumentacji Rady (w okresie objętym niniejszą informacją do Rady wpłynęło 14 pism, wysłano 19 pism, założono 17 spraw).

 

Rezerwa celowa:

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacji i uzgodnień (telefonicznych, mailowych, osobistych) z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (VI LO – gablota informacyjna, WGK UML – toaleta przenośna) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej, zatwierdzonych przez Radę Dzielnicy Dziesiąta. Do dalszych uzgodnień pozostają: ustawienie ławek na ulicach, rozdysponowanie pozostałej kwoty 9.377 zł.

 

Infrastruktura drogowa i zarządzanie ruchem:

w dniu 17 czerwca br. przekazanie do ZDiM oraz SM interwencji w sprawach porządkowych na terenie dzielnicy (oczyszczenie chodników na ul. Kunickiego, ul. Makowa, ul. Gałczyńskiego, skwer Iwaszkiewicza – Szelburg-Zarębiny – Sieroszewskiego, ul. Przybylskiego – parkowanie),

w dniu 29 czerwca br. uzgodnienia z ZDiM w sprawie interwencji mieszkańca ul. Kunickiego dotyczącej zmiany lokalizacji ławki (na wysokości przebudowanego przystanku Mickiewicza 01)> Lokaizacja zmieniona,

w dniu 17 lipca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni chodników (ul. Sierpińskiego, rejon skrzyżowania: Kunickiego – Głuska, Abramowicka, Sierpińskiego),

w dniu 27 lipca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni jezdni wokół studzienek kanalizacji deszczowej (ul. Sierpińskiego i ul. Iwaszkiewicza),

w dniu 19 sierpnia br. interwencja tel. w ZDiM w sprawie sprzątania otoczenia kontenera na elektroodpady przy ul. Kunickiego.

 

Zieleń miejska:

w dniu 5 czerwca br. przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie koszenia trawników na terenie dzielnicy,

w dniu 18 czerwca br. przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie podcięcia gałęzi na skwerze przy ul. Siemiradzkiego,

w dniu 22 lipca br. przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie koszenia trawników oraz przycięcia gałęzi na drzewach i żywopłotu wzdłuż ul. Zemborzyckiej,

w dniu 18 sierpnia br. przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie koszenia trawników na skwerze przy ulicach Iwaszkiewicza – Szelburg-Zarębiny – Sieroszewskiego,

w dniu 18 sierpnia br. interwencja tel. w MAZ UML w sprawie koszenia trawników i przycięcia drzew i żywopłotu wzdłuż ul. Zemborzyckiej,

 

Ochrona środowiska:

w dniu 19 sierpnia br. interwencja tel. w Polskiej Korporacji Recyklingu w sprawie uprzątnięcia elektroodpadów zalegających wokół kontenera przy ul. Kunickiego.

 

Porządek publiczny:

w dniu 3 sierpnia br. przekazanie do SM wniosku o ustalenie i ukaranie osoby, która porzuciła lodówkę przy kontenerze na elektroodpady przy ul. Kunickiego,

w dniu 24 lipca br. rozmowa tel. z dzielnicowym z SM w sprawie boiska przy ul. Siemiradzkiego,

w dniu 28 lipca br. rozmowa tel. z dzielnicowym z Komisariatu III Policji w sprawie boiska przy ul. Siemiradzkiego,

 

Gospodarka komunalna:

– w dniu 17 czerwca br. przeprowadzenie wraz z pracownikiem WGK wizji lokalnej na skwerze przy ul. Siemiradzkiego w celu ustalenia lokalizacji toalety przenośnej,

– w dniu 4 sierpnia br. przekazanie interwencji do WGK UML w sprawie przewróconej toalety przenośnej przy ul. Siemiradzkiego,

 

Sport i rekreacja:

w dniu 30 lipca br. odbyło się spotkanie (Zastępca Prezydenta Pani B. Stepaniuk-Kuśmierzak, MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., przewodniczący Zarządu Dzielnicy) w sprawie zgłaszanych problemów w funkcjonowaniu boiska przy ul. Siemiradzkiego,

organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku przy ul. Siemiradzkiego: kontakty z operatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenia zajęć (AZS), ustalenie harmonogramu i programu zajęć, dwukrotne rozwieszenie plakatów na terenie dzielnicy (uzyskanie zgody ZTM na zamieszczenie w gablotach na przystankach), uzyskanie zgody MOSiR na korzystanie z boiska, zorganizowanie drobnych upominków dla dzieci uczestniczących w zajęciach itp.

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta

Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret