W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie za okres 4.03.2020 – 3.06.2020 r.
25.02.202114:51

Informacja

o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

za okres 4.03.2020 – 3.06.2020 r.

W okresie objętym informacją Zarząd Dzielnicy podejmował przedstawione poniżej działania, z zastrzeżeniem, iż w omawianym okresie został wprowadzony stan epidemii, który spowodował konieczność ograniczenia aktywności (ograniczenia w dostępie do urzędów i instytucji, ograniczenia w poruszaniu się, odwołanie spotkań itp.):

 

Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:

Odbyło się jedno posiedzenie w dniu:

25 maja 2020 r. (opracowanie porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady, przygotowanie sprawozdania z działalności za rok 2019, opracowanie propozycji do budżetu miasta na rok 2021, omówienie przesunięcia środków w ramach rezerwy celowej – toaleta przenośna na ul. Siemiradzkiego).

 

Sesje Rady Miasta Lublin:

Z uwagi na ograniczenia spowodowane stanem epidemii, przewodniczący Zarządu Dzielnicy nie brał osobistego udziału w sesjach Rady Miasta Lublin, które odbywały się w omawianym okresie.

 

Pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w każdą środę, z wyłączeniem okresu 18.03. – 22.04.2020 r. z uwagi na stan epidemii.

Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

Bieżące prowadzenie dokumentacji Rady (w okresie objętym niniejszą informacją do Rady wpłynęło 32 pisma, wysłano 18 pism).

Rezerwa celowa:

W omawianym okresie przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień (telefonicznych, mailowych, osobistych) z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (ZDiM, SP nr 1, MAZ UML, WOŚ UML, DDK „Bronowice”) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej, zatwierdzonych na posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta w dniu 3 marca br. Do dalszych uzgodnień pozostają: tablica informacyjna przy VI LO, ustawienie ławek na ulicach, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych.

 

Infrastruktura drogowa i zarządzanie ruchem:

w dniu 8 maja br. przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ul. Nadrzecznej w sprawie zakresu remontu nawierzchni, zebrane wyniki konsultacji (na spotkaniu, mailowo oraz telefonicznie) przekazano pismem z dnia 13 maja br. do ZDIM w Lublinie,

w dniu 14 maja br. przekazanie do WZRDiM UML interwencji mieszkanki ul. Świętochowskiego (od strony ul. Lema) w sprawie organizacji ruchu na nieurządzonym odcinku ulicy (ruch jednokierunkowy),

w dniu 27 maja br. przekazanie do ZDiM interwencji mieszkańca w sprawie naprawy krawężników na ul. Orzeszkowej,

w dniu 2 czerwca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie wymiany krawężników w związku z remontem chodników na ul. Kwiatowej,

w dniu 2 czerwca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ul. Dąbrowskiej.

 

Zieleń miejska:

w dniu 13 maja br. przekazanie do MAZ wystąpienia w sprawie ponownego podjęcia działań w zakresie rewitalizacji cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat,

w dniu 24 kwietnia br. rozmowa tel. z MAZ. Zgłoszenie do uporządkowania i nowych nasadzeń: skwerów Kunickiego – Reja i Kunickiego – Sierpińskiego, trawnika na skrzyżowaniu Reja – Łukasińskiego, uzupełnienia skradzionych nasadzeń na skwerach Kunickiego – Śniadeckiego i Kunickiego – Dziesiąta.

 

Ochrona środowiska:

W dniu 13 marca br. przekazanie do Polskiej Korporacji Recyklingu propozycji lokalizacji kolejnego kontenera na elektrośmieci (przy ul. Herberta). Zostanie ustawiony w dniu 5 czerwca br.

 

Porządek publiczny:

w dniu 18 marca br. przekazanie do SM i MAZ interwencji w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Chłodnej oraz trawnika przy ul. Kunickiego,

w dniu 14 maja br. przekazanie do Jeronimo Martins Polska interwencji mieszkańca ul. Zemborzyckiej w sprawie zakłócania spokoju poprzez dostawy do sklepu Biedronka w późnych godzinach wieczornych.

 

Inne:

w dniu 12 maja br. udział przewodniczącego Zarządu w spotkaniu z: p. B. Stepaniuk-Kuśmierzak oraz p. Mariuszem Banachem - zastępcami Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektor VI LO, p. P. Choduniem – radnym RML. Przedmiotem spotkania była sprawa obiektów sportowych VI LO (boisko wielofunkcyjne).

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta

Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret