W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie za okres 25.04.2019 r. – 29.05.2019 r.
15.01.202109:44

Informacja
o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
za okres 25.04.2019 r. – 29.05.2019 r.

 

W okresie objętym informacją Zarząd Dzielnicy podejmował przedstawione poniżej działania:

•    Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
Odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Dzielnicy w dniu 8 maja 2019 r. (tematy posiedzenia: przygotowanie propozycji wniosków Rady Dzielnicy Dziesiąta do projektów miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy Dziesiąta, w związku z przystąpieniem do opracowywania planów dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzyckiej, a także obszaru pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką).

•    Sesje Rady Miasta Lublin:
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz  przewodniczącej Rady Dzielnicy w sesji Rady Miasta Lublin w dniu 26 kwietnia br.

•    Pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy: 8, 15, 22 i 29 maja br.

•    Współpraca z Radami Dzielnic Miasta Lublin:
W dniu 22 maja br. udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz przewodniczącej Rady Dzielnicy w spotkaniu przewodniczących Rad i Zarządów (na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin). Omówienie sposobu i zasad współpracy przedstawicieli samorządów dzielnicowych.

•    Rezerwa celowa:
•    W dniach 6 – 16 maja br. przeprowadzono konsultacje i uzgodnienia z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (ZDiM, SP nr 40, ZOW, DDK „Bronowice”) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej, zatwierdzonych na posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta w dniu 24 kwietnia br.

•    Budżet obywatelski:
We współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UML w dniu 26 kwietnia br. przeprowadzono spotkanie informacyjne połączone z warsztatami pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Spotkanie odbyło się w VI Liceum Ogólnokształcącym.    

•    Infrastruktura drogowa:
-    W dniu 17 maja br. został przeprowadzony objazd po dzielnicy z udziałem Pana Artura Ścibiorskiego naczelnika Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, Pana Piotra Chodunia radnego RML oraz przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, podczas którego wytypowano do 36 lokalizacji w zakresie napraw i sprzątania.
-    W dniu 24 maja br. odbyło się spotkanie w składzie Pan Adam Borowy zastępca dyrektora ZDiM, Pan Piotr Choduń radny RML oraz przewodniczący Zarządu Dzielnicy. Podczas spotkania omówiono zakres realizacji zadań wytypowanych podczas objazdu w dniu 17 maja br. oraz realizacji zadań remontowych na dzielnicy w roku 2019 ( remont ul. Herberta, remont odcinka ul. Śliskiej, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nadrzecznej).

•    Zieleń miejska:
W dniu 17 maja br. został przeprowadzony objazd po dzielnicy z udziałem Pani Hanny Pawlikowskiej – Miejskiego Architekta Zieleni, podczas którego omówiono sprawy związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzeniami, realizacją skwerów miejskich (projekt Zielonego Budżetu) itp. Wytypowano szereg zadań do realizacji w zakresie utrzymania zieleni.

•    Gospodarka komunalna:
Przekazanie w dniu 20 maja br. do Wydziału Gospodarki Komunalnej UML i Straży Miejskiej zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczania placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego w celu podjęcia stosownych działań.

•    Nieruchomości komunalne:
Przekazanie w dniu 27 maja br. do Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgłoszenia dotyczącego zamknięcia parkingu przy budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza (ul. Kunickiego 35) wraz z wnioskiem o ponowne otworzenie parkingu na potrzeby okolicznych mieszkańców oraz osób, które załatwiają sprawy w tym rejonie dzielnicy.

 


Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta
Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret