W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie za okres 15.06.2019 r. – 18.09.2019 r.
15.01.202109:33

Informacja
o działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
za okres 15.06.2019 r. – 18.09.2019 r.


W okresie objętym informacją Zarząd Dzielnicy podejmował przedstawione poniżej działania:

•    Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
Odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy: w dniu 3 lipca (omówienie sprawy budynku na posesji Zemborzycka 70, omówienie realizacji działań kulturalnych na dzielnicy – Bajkolandia –  realizowanych z rezerwy celowej, zmiana trasy linii nr 21, propozycje lokalizacji kontenera na elektrośmieci na dzielnicy), w dniu 24 lipca (sprawa linii nr 21, problem boiska przy ul. Siemiradzkiego, wybór lokalizacji na kontener na elektrośmieci), w dniu 20 sierpnia (opracowanie założeń do przebudowy ul. Herberta, opracowanie założeń do modernizacji ul. Kunickiego, zatwierdzenie zakresu remontu chodników finansowanych z rezerwy celowej, kontynuacja sprawy boiska przy ul. Siemiradzkiego), 5 września (ustalenie spraw do porządku obrad VI posiedzenia Rady).

•    Sesje Rady Miasta Lublin:
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesji Rady Miasta Lublin w dniu 5 września br.

•    Pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy.

•    Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

•    W okresie objętym niniejszą informacją do Rady wpłynęło 49 pism, wysłano 33 pism.

•    Infrastruktura drogowa:
-    W dniu 2 lipca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie sprzątania chodnika wzdłuż ul. Nowy Świat.
-    W dniu 18 lipca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy chodników w rejonie ul. Dunikowskiego i Herberta.
-    W dniu 24 lipca br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ul. Leśnej.
-    W dniach 31 lipca – 8 sierpnia br.: przyjęcie interwencji od mieszkańca ul. Pawiej w sprawie zastrzeżeń co do przebudowy tej ulicy, interwencje i rozmowy telefoniczne w ZDiM, wyjaśnienie zastrzeżeń mieszkańcowi ul. Pawiej.
-    W dniu 31 lipca br. przekazanie do ZDiM pisma w sprawie wyłączania oświetlenia na boisku przy ul. Siemiradzkiego.
-    W dniu 19 sierpnia br. przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy chodnika.
-    W dniu 21 sierpnia br. udział w spotkaniu mieszkańców ul. Zamenhofa z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin Panem Arturem Szymczykiem. Sprawa budowy ulicy i ujęcia tego zadania w budżecie miasta na rok 2020.

•    Zieleń miejska:
-    W dniu 28 czerwca br. przekazanie do MAZ, ZDiM, WOŚ UML uwag mieszkańca dzielnicy na tematy zieleni miejskiej (skwer przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Sieroszewskiego, tablice ogłoszeniowe, plac zabaw, budki lęgowe itp.).
-    W dniu 30 lipca br. przekazanie do MAZ interwencji w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Kunickiego i Próżnej.

•    Ochrona środowiska:
-    W dniu 30 lipca br. przekazanie do WOŚ UML pisma w sprawie proponowanej lokalizacji na terenie dzielnicy kontenera na elektrośmieci.

•    Gospodarka komunalna:
-    W dniu 28 czerwca br. przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie odnowienia tablic ogłoszeniowych na dzielnicy.
-    W dniu 11 września br. przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (naprawa urządzeń).

•    Realizacja rezerwy celowej:
-    Wsparcie organizacji i przygotowania zajęć kulturalnych Bajkolandia realizowanych przez DDK „Bronowice” (m.in. ustalenie lokalizacji, roznoszenie ulotek, rozwieszenie plakatów).
-    W dniu 26 czerwca br. przekazanie do ZDiM uwag do remontu chodników z rezerwy celowej.
-    W dniu 21 sierpnia br. przekazanie do ZDiM informacji o pozytywnym zaopiniowaniu zakresu remontu chodników z rezerwy celowej.

•    Porządek publiczny:
-    W dniu 9 sierpnia br. przekazanie do SM interwencji w sprawie uporządkowania działek w rejonie ul. Makowej.
-    W dniu 28 czerwca br. przekazanie do SM, MAZ, ZDiM interwencji w sprawie uporządkowania otoczenia sklepu Żabka przy ul. Przybylskiego.
-    23 lipca br. przekazanie do SM oraz na Komisariat II Policji interwencji w sprawie zakłócania porządku: Siemiradzkiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego.
-    W dniu 24 lica br. przekazanie do Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie domu mieszkalnego ul. Gałczyńskiego wykorzystywanego jako hostel i występującymi w związku z tym zakłóceniami spokoju i porządku publicznego.
-    W dniu 9 września br. udział w spotkaniu mieszkańców ul. Gałczyńskiego z Sekretarzem Miasta Lublin w sprawie problemów w funkcjonowaniu posesji przy ul. Gałczyńskiego (nieoficjalny hostel dla robotników budowlanych).
-    W dniu 11 września br. przekazanie do SM oraz Komisariatu III Policji interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (zwiększenie nadzoru w związku z zakłóceniem porządku).

•    Infrastruktura sportowa:
-    W dniu 31 lipca br. przekazanie do ZDiM pisma w sprawie wyłączania oświetlenia w nocy na boisku przy ul. Siemiradzkiego (na wniosek mieszkańców).
-    W dniu 19 sierpnia br. spotkanie z mieszkańcami ul. Siemiradzkiego na boisku przy tej ulicy w związku z problemami w funkcjonowaniu obiektu.
-    W dniu 21 sierpnia br. przekazanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak wystąpienia w sprawie problemów w funkcjonowaniu boiska przy ul. Siemiradzkiego.

•    Komunikacja miejska:
-    W dniu 30 lipca br. przekazanie do ZTM pisma w sprawie ewentualnej korekty trasy linii nr 21.
-    W dniu 27 sierpnia br. udział w spotkaniu w Zarządzie Transportu Miejskiego – przekazanie przedstawicielom samorządów dzielnicowych informacji o nowym rozkładzie jazdy na rok szkolny i zmianach w nim.

•    Oświata:
-    W dniu 12 września br. spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, omówienie bieżących spraw oraz obchodów jubileuszu 100 lecia szkoły.

•    Różne:
-    W dniu 17 czerwca br. udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia dokumentacji Rady Dzielnicy oraz z zakresie ochrony danych osobowych.
-    W dniu 2 lipca br. przekazanie do Prezydenta Miasta Lublin pisma w sprawie posesji Zemborzycka 70.
-    Wsparcie organizacji i przygotowania Cyrku Podwórkowego na dzielnicy (wybór lokalizacji i wystąpienie o zgodę do ZNK, rozwieszenie plakatów).
-    W dniu 30 lipca br. przekazanie do Wydz. Inwestycji UML zapytania o termin realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na skwerze przy ul. Zemborzyckiej i Słowackiego.
-    W dniu 10 września br. udział w spotkaniu na temat Programu Rewitalizacji Miasta Lublina.

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta

Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret