panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz. Szerokie - 22.11.2018

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Podsumowanie wyborów samorządowych 2018
 4. Budżet miasta na rok 2019 - inwestycje dla dzielnicy
 5. Budżet Obywatelski - omówienie wyników i propozycje zgłoszone do regulaminu na rok 2019.
 6. Sprawy bieżące dzielnicy - uwagi i wnioski, inne
 7. Wyznaczenie daty następnego posiedzenia
 8. Zamknięcie posiedzenia

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
13 grudnia 2018 godz. 19:00
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14