panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz. Szerokie - 19.04.2018

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2017 - dyskusja
 4. Opinia Zespołu Rewizyjnego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Dz.Szerokie za rok 2017
 5. Podjęcie uchwały nr 16 / XXXV / 2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Z.Dz.Szerokie za rok 2017
 6. Inicjatywa lokalna - spotkanie z mieszkańcami z ulic: Krystaliczna i Świetlista
 7. Budżet Obywatelski - omówienie P.Marcin Gutek
 8. Rezerwa celowa na rok 2018 - rozliczenie
 9. Inne sprawy bieżące dzielnicy: uwagi i wnioski
 10. Wyznaczenie daty następnego posiedzenia
 11. Zamknięcie posiedzenia

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
19.04.2018 godz. 19:00 
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60