panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz. Szerokie - 06.09.2018

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Sprawy bieżące dzielnicy:
  • inwestycje drogowe : Milczan, Bużan
  • bieżące  utrzymanie ulic gruntowych : wnioski, uwagi, dyskusja
  • inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej: dyskusja nad przywróceniem Komitetów Społecznych Budowy Ulic
  • inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego: stan bieżący
  • "Lato w mieście"; krótkie podsumowanie 
  • przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
  • komunikacja zbiorowa: głosy od mieszkańców o uruchomienie dodatkowej linii oraz wystąpienie o linię nocną: dyskusja i wnioski
  • wspólne ustalenie priorytetów do budżetu miasta na rok 2019
  • inne uwagi i wnioski
 4. Ustalenie daty następnego posiedzenia
 5. Zamknięcie posiedzenia

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
Z uwagi na kampanię wyborczą termin zebrania zostanie podany w terminie późniejszym
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14
W sierpniu biblioteka nie będzie czynna w soboty.