panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz. Szerokie - 15.02.2018

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Podsumowanie uwag mieszkańców dotyczących projektu do budowy ul.Bliskiej
 4. Ponowne wystąpienie o wydanie decyzji w sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 54
 5. Pismo z Wydz. Ochrony Środowiska w sprawie spotkania z mieszkańcami - zmiana zasad odbioru śmieci
 6. Pismo Wydz. Geodezji w sprawie zaopiniowania nazwy " ul.Tadeusza Mazowieckiego"
 7. Ferie zimowe - dzielnica Szerokie : podsumowanie
 8. Wystąpienie do Marszałka Województwa
 9. Wniosek w sprawie przekazania rezerwy celowej na kontynuację budowy placu zabaw przy ul.Biskupińskiej w kwocie 75000
 10. Omówienie trybu dzielenia rezerwy celowej i wstrzymanie podziału pozostałej kwoty do posiedzenia w marcu
 11. Budżet Obywatelski i Budżet Zielony realizacja 2018 - omówienie 
 12. Inne sprawy bieżące; uwagi i wnioski
 13. Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia
 14. Zamknięcie posiedzenia

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
15.02.2017 godz. 19:00 
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: Jacek Latała - 81 4665081 ()
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60