panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz.Szerokie - 14.02.2019

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2018 - dyskusja
 4. Opinia Zespołu Rewizyjnego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018
 5. Podjęcie uchwały nr 18 / XLIII / 2019  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Dzielnicy Szerokie za rok 2018
 6. Sprawy bieżące dzielnicy: uwagi i wnioski
  • Rezerwa celowa (omówienie)
  • Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego - stan bieżący
  • Stan ulic gruntowych w dzielnicy
  • Inne uwagi i wnioski
 7. Wyznaczenie daty następnego posiedzenia
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
14 lutego 2019 godz. 19:00
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14