panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz. Szerokie - 30.11.2017

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Zmiana trasy linii nr 54- przedstawienie założeń i wysłuchanie opinii mieszkańców
  • stanowisko ZDiM
  • stanowisko ZTM
 4. Wniosek mieszkańców o podjęcie działań w sprawie obniżenia poziomu hałasu na Al.Solidarności mającego bezpośredni wpływ na pogarszanie się warunków życia w części dzielnicy
 5. Pismo Straży Miejskiej w Lublinie - ocena pracy dzielnicowego P.Jacka Latały : I półrocze 2017
  • wniosek do SM  o pilne przydzielenie następnego dzielnicowego
 6. Odpowiedź Wydziału Kultury na nasze zapytanie o projekty kulturalne zrealizowane dla naszej dzielnicy 
 7. Sprawy bieżące dzielnicy: uwagi i wnioski, inne
 8. Wyznaczenie daty następnego posiedzenia
 9. Zamknięcie posiedzenia

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
14.12.2017 godz. 19:00 
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 691403307
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: Jacek Latała - 81 4665081 ()
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60