W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Protokoły posiedzeń

Protokół z posiedzenia nr 16 Rady Dzielnicy Szerokie w dniu 1 października 2020 r.

Miejsce posiedzenia: ul. Nałęczowska 94, 20-831 Lublin

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 19:00

Przewodnicząca obrad: Karolina Chuderska

Protokolant obrad: Damian Kuraszewicz

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Partycypacja społeczna – omówienie zasad, z udziałem przedstawicieli UM Lublin Biura Partycypacji.
 4. Sprawozdanie Dzielnicowego Straży Miejskiej – wydanie opinii.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z dnia 20.08.2020 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy posiedzeniami.
 7. Rezerwa Celowa – realizacja zadań.
 8. Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania.
 9. Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia.
 10. Zamknięcie posiedzenia.                      

 

Ad 1)  

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy.

Stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane kworum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 2)  

Przewodnicząca odczytała przekazany porządek posiedzenia i zadała pytanie, czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zgłoszeń nie było. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty 8 głosami.

Ad 3)

Partycypacja społeczna – omówienie zasad, z udziałem przedstawicieli UM Lublin Biura Partycypacji.

(W trakcie obrad doszedł członek Rady Dzielnicy Szerokie. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 członków.)

Pani Ewa Wasilewska-Wójcik z Biura Partycypacji opowiedziała o działalności Biura. Biuro koordynuje konsultacje, zbiera uwagi i przekazuje sprawy do odpowiedniej komórki wykonawczej. Przedstawiła inicjatywę biura dotyczącą spotkań z mieszkańcami w sprawie konsultacji społecznych. Pani Ewa Wasilewska-Wójcik rozdała Członkom Rady Dzielnicy ankiety by ustalić potrzeby dzielnicy i na nich podstawie podjąć działania w zakresie spotkań/konsultacji społecznych.

Członkowie Rady Dzielnicy zgłosili zaobserwowane przez Siebie problemy dotyczące konsultacji społecznych. Szczególnie problemy z informacjami zwrotnymi po odbytych konsultacjach.

(W trakcie obrad doszedł członek Rady Dzielnicy Szerokie. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 10 członków.)

(Jeden Członek Rady chwilowo opuściła obrady. W posiedzeniu bierze udział 9os.)

Pani Przewodnicząca Rady Dzielnicy zaproponowała przesunięcie punktu: „Sprawozdanie Dzielnicowego Straży Miejskiej – wydanie opinii”. Za przyjęciem propozycji zagłosowało 9 osób.

Ad 4)

Sprawozdanie Dzielnicowego Straży Miejskiej w wykonywanych czynności
w I półroczu 2020 r. – wydanie opinii.

(Jeden Członek powrócił na obrady. W posiedzeniu bierze udział 10os.)

Na posiedzeniu gościmy Panią Dzielnicową Straży Miejskiej Magdalenę Pałkowską.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy odczytała sprawozdanie Dzielnicowego Straży Miejskiej w dzielnicy Szerokie w wykonywanych czynności, w którym zostały zawarte podjęte działania Straży Miejskiej na terenie Naszej dzielnicy. 

Radni Dzielnicy nie zgłosili uwag do sprawozdania. Przeprowadzono głosowanie, w którym jednogłośnie 10 członków rady pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Dzielnicowego Straży Miejskiej.

Ad 5)

Przyjęcie protokołu obrad z dnia 20.08.2020 r.

(Jeden Członek Rady chwilowo opuściła obrady. W posiedzeniu bierze udział 9os.)

Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Szerokie z dnia 20 sierpnia 2020 r. W głosowaniu udział brało 9 członków Rady. Protokół został przyjęty głosami 9 członków.

Ad 6)

Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy posiedzeniami.

(Jeden Członek powrócił na obrady. W posiedzeniu bierze udział 10os. )

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy odczytała pismo Pani Małgorzaty Suchanowskiej – Radnej Rady Miasta Lublin pt. „Wniosek do budżetu na rok 2021”, w którym została wystosowana prośba o zabezpieczenie środków w budżecie na 2021, na inwestycje na terenie Naszej dzielnicy.
 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy przedstawiła informacje na temat spotkań w sprawie przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy prosi o zebranie informacji o potrzebujących rodzinach w dzielnicy Szerokie , w celu zgłoszenia ich do programu „Szlachetna paczka”.
 • Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy przedstawił informacje dotyczące kursowania autobusu linii nr 54 – od dnia 1 października autobus będzie kursował również w niedziele.

Dyskusja Rady na temat parkowania aut na chodnikach w pobliżu Kościoła Parafialnego. Według najnowszych przepisów, chodnik przy ul. Gnieźnieńskiej po stronie kościoła jest za wąski by można było zaparkować na nim legalnie auto.

Ad 7)

Rezerwa Celowa – realizacja zadań.

Na dzień dzisiejszy wszystkie zadania drogowe w ramach Rezerwy Celowej  zostały zrealizowane.

Do realizacji pozostało zadanie związane z zasiewem trawy przy boiskach sportowych oraz budowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Wądolnej i Szerokie.

Ad 8)

Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania.

 • Pan Sławomir Knap przekazuje informacje od mieszkańców ulicy Siewierzan zgłaszających wnioski dotyczące podjęcia działań w związku z kończącym się pozwoleniem na budowę ww. ulicy. Zgłoszenie wniosku o wystosowanie pism do Prezydenta Miasta Lublin oraz Radnych Rady Miasta naszego okręgu z prośbą o uwzględnienie ul. Siewierzan w przyszłorocznym budżecie. Wniosek został poddany głosowaniu i został przyjęty 10 głosami.
 • Pani Maria Dudziak zgłasza problem z niewidoczną tablicą nazwy ulicy Sławin na wysokości posesji nr 44.
 • Prośba o udostępnienie odpowiedzi na pismo w sprawie dylatacji i ekranów przy Al. Solidarności

Ad 9)

Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia.

Kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie wyznaczono na 19.11.2020 r. , godz. 19:00.

Ad 10)

Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknęła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie o godzinie 22:02.

Do pobrania

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin

Następne zebranie:
13 maja 2021 godz. 19:00
 

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie - Karolina Chuderska
  tel. 573928399
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie  - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Prowadzenie strony internetowej - Marcin Gutek 
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: sierżant sztabowy Krzysztof Smaga - 81 466 50 81 (), 695 021 765
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14