W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Protokoły posiedzeń

Protokół z posiedzenia nr 19 Rady Dzielnicy Szerokie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Miejsce posiedzenia: ul. Nałęczowska 94, 20-831 Lublin

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 19:00

Przewodnicząca obrad: Karolina Chuderska

Protokolant obrad: Damian Kuraszewicz

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z dnia 25.03.2020 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy posiedzeniami.
 5. Rezerwa Celowa 2021 r. – omówienie i wybór wniosków do realizacji, podjęcie uchwały.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania.
 7. Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)  

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie. Stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 10 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane kworum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 2)

Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia. Zadała pytanie, czy są propozycje zmian. W związku z brakiem propozycji zmian Przewodnicząca poddała go pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie głosami 10 członków .

Ad 3)

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 25.03.2020 r. Przewodnicząca zadała pytanie czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy protokół. Protokół został przyjęty głosami: 9 osób – za, 1 osoba – wstrzymująca się.

Ad 4)

Informacje Przewodniczących Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy posiedzeniami.

Powitanie Radnej Rady Miasta Lublin Pani Moniki Orzechowskiej, która przybyła na posiedzenie.  Rada Dzielnicy złożyła podziękowania Pani Radnej za wsparcie dla naszej dzielnicy.

Do posiedzenia dołączył 1 członek Rady Dzielnicy, a więc od tej pory w obradach uczestniczyło 11 członków.

 • Odczytano pismo przedstawiające uwagi Rady i Zarządu Dzielnicy odnoszące się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Szerokie. Uwagi dotyczące tego planu zostały przedstawione przez przedstawicieli Rady Dzielnicy podczas dyskusji publicznej, która odbyła się w Ratuszu Miasta Lublin. 
 • Informacja dotyczące akcji społecznego sprzątania terenu Dzielnicy Szerokie, która odbędzie się w dniu 23.04.21 (sobota).
 • Przedstawicielka Fundacji Krajobrazy przedstawiła informację dotyczącą akcji „Drzewa dla każdej dzielnicy”. Wspólnie ustalono miejsca, w których będą posadzone drzewa. Jednym z nich jest okolica nowopowstającego placu zabaw przy ul. Wądolnej, a drugim dolina rzeki Czechówki przy Alei Solidarności.
 •  

Ad 5)

Rezerwa Celowa 2021 r. – omówienie i wybór wniosków do realizacji, podjęcie uchwały. Przewodnicząca przedstawiła wniosek, odnoszący się do naprawy destruktem  ul. Głównej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej z wykorzystaniem kwoty pozostałej z Rezerwy Celowej. Za przyjęciem wniosku jednogłośnie zagłosowało 11 członków. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 20/XIX/2021 w sprawie wyboru zadań do realizacji z Rezerwy Celowej na rok 2021 i poddała ją głosowaniu. Za przyjęciem uchwały zagłosowało jednogłośnie 11 członków.

Ad 6)

Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania.

Pan Marcin Gutek i Pan Sławomir Knap przedstawili propozycję projektów, które zostaną zgłoszone w tym roku do Budżetu Obywatelskiego:

projekt ogólnomiejski – „Pumptrack” , czyli budowa toru do jazdy jednośladami, który byłby usytuowany w dolinie rzeki Czechówki, 
projekt dzielnicowy - budowa schodów pomiędzy ul. Wądolną a ul. Strumykową oraz budowa chodnika między ul. Nałęczowską a ul. Lędzian.

Ad 7)

Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia. Kolejne  posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie odbędzie się 13.05.2021r. o godzinie 19:00.

Ad 8)

Przewodnicząca stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknęła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie o godzinie 20:37.

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin

Następne zebranie:
21 kwietnia 2022 godz. 19:00
 

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie - Karolina Chuderska
  tel. 573928399
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie  - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Prowadzenie strony internetowej - Marcin Gutek 
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: sierżant sztabowy Krzysztof Smaga - 81 466 50 81 (), 695 021 765
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14