panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Porządki posiedzeń

Proponowany porządek posiedzenia R.Dz.Szerokie - 7.03.2019

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Wyrażenie opinii projektu zmiany statutu: pismo KP-SA-I.0120.3.2019
 4. Wyrażenie opinii, przedstawienie spostrzeżeń i sugestii w sprawie oceny pracy Straży Miejskiej na rzecz dzielnicy
 5. Wystąpienie do U.M. Lublin w sprawie możliwości postawienia na naszym terenie kontenera bibliotecznego - pismo AMERICAN COUNCILS
 6. Sprawy bieżące
  • zapytania z ul.Wołynian oraz z ul.Urodzajnej
  • Inne
 7. Zamknięcie posiedzenia. Zakończenie kadencji Rady.

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
7 marca 2019 godz. 19:00
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14