W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Konsultacje społeczne
16.11.202121:20

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Lublin ogłasza II etap konsultacji społecznych dotyczących kierunków rozwoju Gminy Lublin - Projekt dokumentu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii.

Etap II
Celem drugiego etapu konsultacji jest zebranie od mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz wszelkich interesariuszy miasta Lublin, uwag do przedstawionego projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii.
Konsultacje trwają od 15 listopada do dnia 20 grudnia 2021 r.
W ramach konsultacji zaplanowane zostały:

 • Spotkania otwarte w formie debat;
 • Spotkania otwarte w formie wysłuchania publicznego;
 • Przyjmowanie uwag za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, dostępnego na stronie www.2030.lublin.eu oraz w wersji drukowanej w Biurach Obsługi Mieszkańców;
 • Uwagi można składać w następujący sposób:
  - wypełniając formularz w formie online,
  - przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin,
  - przesyłając wypełniony i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym formularz na adres e-mail: 2030@lublin.eu;
 • Opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie zostanie przeprowadzone pisemnie;
 • Opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zostanie przeprowadzone pisemnie;
 • Opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii przez Zarząd Województwa Lubelskiego zostanie przeprowadzone pisemnie;
 • Konsultacje z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez przekazanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii;
 • Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez przekazanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii.
 • Organizacja spotkania konsultacyjnego dla radnych Rady Miasta Lublin oraz dla Rad Dzielnic;
 • Terminy spotkań określonych w punktach 1, 2 i 9 oraz ewentualne zmiany terminów będą zamieszczone na stronie internetowej www.2030.lublin.eu.

Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych zostanie opublikowany 15 listopada 2021 r. na stronie www.2030.lublin.eu

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji społecznych jest Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Ogłoszenie o konsultacjach znajduje się na stronie www.bip.lublin.eu oraz na  www.lublin.eu .

 

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin

Następne zebranie:
7 września 2023 godz. 18:30
 

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie - Katarzyna Paszkowska 
  tel. 609 002 370
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie  - Józef Kaźmierczak
  tel. 502 432 359

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: sierżant sztabowy Krzysztof Smaga - 81 466 50 81 (), 695 021 765
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14