W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Protokoły posiedzeń

Protokół z posiedzenia nr 36 Rady Dzielnicy Szerokie w dniu 15 grudnia 2022 r.

Miejsce posiedzenia: ul. Nałęczowska 94, 20-831 Lublin

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 19:00

Przewodnicząca obrad: Karolina Chuderska

Protokolant obrad: Damian Kuraszewicz

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z dnia 17.11.2022 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy posiedzeniami.
 5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Cześć I D Szerokie(II) wyłożenie – przedstawienie Planu, dyskusja, uwagi i wnioski.
 6. Rezerwa celowa Rady Dzielnicy – omówienie zadań do realizacji w roku 2023 finansowanych/z rezerwy celowej Jednostek Pomocniczych na rok 2023, propozycje i wnioski.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania.
 8. Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad 1)  

Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie. Stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane kworum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 2)  

Przewodnicząca odczytała przekazany porządek posiedzenia. Zadała pytanie, czy są propozycje zmian porządku obrad. Propozycji zmian nie było. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 9 głosami.  

 

Ad 3)

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy nr 35, z dnia 17.11.2022r. Protokół został przyjęty 7 głosami członków Rady, 2 os. wstrzymały się od głosu.

 

Ad 4) W trakcie posiedzenia przybyło 2 członków Rady. Aktualny stan osobowy rady - 11 os.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował o:

- rozpoczęciu realizacji oświetlenia części ul. Wądolnej oraz placu zabaw przy Ul. Wądolnej z Rezerwy celowej Rady Dzielnicy,

- wykonaniu schodów pomiędzy budowaną ul. Siewierzan a istniejącym traktem pieszym w stronę ul. Nałęczowskiej ,

- przeprowadzeniu badania drzew wzdłuż ul. Nałęczowskiej i usunięciu drzew zagrożonych powaleniem.

 

Ad 5)

Omówiono zmiany jakie zaszły w planie zagospodarowania w stosunku do pierwszego wyłożenia. W aktualnie wyłożonym planie wprowadzono zmiany, które uwzględniono po uwagach zgłoszonych przez Radę Dzielnicy.

 

Ad 6)

Zgłoszono propozycje zadań do realizacji w roku 2023 z rezerwy celowej:

- Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej.

- Odtworzenie schodów pomiędzy ul. Sobótki a ul. Strumykową.

- Trakt pieszo-jezdny od ul. Lędzian do traktu pieszego od strony ul. Nałęczowskiej.

- Chodnik od ul. Szerokie do placu zabaw przy ul. Wądolnej.

 

Ad 7)

Brak zgłaszanych wniosków na dzisiejszym posiedzeniu.

W trakcie posiedzenia doszedł jeden członek rady. Na posiedzeniu jest obecnych od tej pory 12 członków rady.

 

Ad 8)

Kolejne  posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie odbędzie się 12.01.2023r. o godzinie 19:00.

 

Ad 9)

Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknęła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie o godzinie 20:35

 

Podpis sporządzającego protokół: Damian Kuraszewicz

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin

Następne zebranie:
16 Lutego 2023 godz. 19:00
 

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie - Karolina Chuderska
  tel. 573928399
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie  - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Prowadzenie strony internetowej - Marcin Gutek 
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: sierżant sztabowy Krzysztof Smaga - 81 466 50 81 (), 695 021 765
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14