W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.Zamknij

Widok na Stare Miasto

Drukuj stronę do PDF Aktualności

15.06.201820:00
Rada Dzielnicy Sławin w odpowiedzi na zapytanie komisji Rady Miasta Lublin przedstawiła propozycje zmian granic dzielnicy dostosowujące Statut do stanu faktycznego, uwzględniające korekty wynikające z wybudowania dróg bardziej dzielących dzielnice niż np. rzeka oraz zabudowę nowych terenów poza obecną granicą dzielnicy, ale funkcjonalnie z nią powiązanych.
czytaj więcej
25.05.201820:00
Rada Dzielnicy Sławin złożyła pisma interwencyjne w sprawie drastycznego zasypywania doliny w pobliżu siłowni zewnętrznej na ul. Kasztelańskiej przewidywanej w planie zagospodarowania na teren zielony dla Botanika. Pisma wraz z dokumentacją fotograficzną zostały złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i do Prezydenta Miasta
czytaj więcej
10.05.201820:00
Rada dzielnicy Sławin zaopiniowała 10 projektów dotyczących dzielnicy zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019. W całym mieście zostało zgłoszonych 220 projektów - pełna lista na stronie www.obywatelski.lublin.pl
czytaj więcej
07.05.201806:30
Ponownie został wyłożony do wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Czechówka - CZĘŚĆ I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
17.04.201820:00
Pani Jadwiga Mach, przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin, objęła mandat radnego Rady Miasta Lublin po raz trzeci. Nastąpiło to w związku z powołaniem radnego pana M. Banacha na stanowisko zastępcy prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. Gratulujemy pani Jadwidze, osobie bardzo aktywnej społecznie i zasłużonej dla rozwoju naszej dzielnicy. Liczymy na dalszą owocną współpracę z Radą Dzielnicy na rzecz mieszkańców.
czytaj więcej
29.03.201820:00
Firma TBV zadeklarowała na konferencji prasowej, że za możliwość wybudowania osiedli na części terenu Górek Czechowskich przekaże miastu 70% terenu Górek za symboliczną złotówkę (wartość kilkadziesiąt mln zł) i dofinansuje (10 mln zł) budowę parku na tym terenie. Wymagałoby to zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenia terenu z usług na mieszkalnictwo. Ponadto TBV zadeklarował, że nie wybuduje od strony ul. Poligonowej wyższych budynków niż 7 kondygnacyjne. Informacja o propozycji ukazała się w prasie lokalnej i ma zostać po Wielkanocy przedstawiona prezydentowi Krzysztofowi Żukowi.
czytaj więcej
28.03.201820:00
Oddany do użytku niespełna cztery lata temu zespół szkól i przedszkola przy ul. Sławinkowskiej już wymaga rozbudowy z powodu oddawania kolejnych budynków na osiedlu Botanik i zwiększania się liczby mieszkańców. Propozycję rozbudowy popiera prezydent miasta Krzysztof Żuk. W pierwszej kolejności ma powiększyć się istniejące tam przedszkole.
czytaj więcej
15.03.201820:00
Do publicznego wglądu wyłożono projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Studium stanowi podstawę dla tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zawarte są w nim istotne ustalenia dla rozwoju miasta i naszej dzielnicy.
czytaj więcej
03.02.201820:00
Urząd Miasta ponowił przetarg na budowę boisk i innych obiektów sportowych na terenie ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Inwestycja to realizacja projektu zgłoszonego i wspieranego przez Radę Dzielnicy wybranego w głosowaniu mieszkańców miasta w ramach III Budżetu Obywatelskiego na jesieni 2016 r.
czytaj więcej
23.01.201816:00
Projekt zgłoszony do konkursu Zielony budżet na rok 2018 przez członków Rady Dzielnicy Sławin pod nazwą Park osiedlowy Sławin - rewitalizacja lasku przy ul. Zbożowej został wybrany do realizacji.
czytaj więcej

Kontakt - Sławin

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławin:
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
(w Zespole Szkół nr 12, wejście od J. Lisa)

Dyżury w siedzibie Rady:

  • Członków Rady Dzielnicy Sławin - pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.15 (za wyjątkiem świąt i miesięcy wakacyjnych)
  • Radnej Rady Miasta pani Jadwigi Mach - ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławin Radosław Osiak

tel. 724 340 353, radoslaw_osiak@wp.pl

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin  Małgorzata Pietrzela 

tel. 501 000 171, gosiakd1@orange.pl

Najbliższe posiedzenie Rady:w dniu 13.12.2019 r. o godz. 17.30, porządek obrad na podstronie Posiedzenia Rady

Posiedzenia Rady Dzielnicy Sławin odbywają się w siedzibie Rady przeważnie w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.15 (za wyjątkiem świąt i miesięcy wakacyjnych) i są otwarte dla mieszkańców.

Linki i telefony dotyczące dzielnicy Sławin zamieszczone są w zakładce Przydatne kontakty (w podstronie Nasza Dzielnica) 

Prowadzenie strony internetowej: R. Osiak, J. Jabłoński