W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na Stare Miasto

III -cie wyłożenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Deszczowej
25.10.202320:05

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 25 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 6 listopada 2023 w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1117, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce Planowanie przestrzenne.  W przypadku chęci osobistego zapoznania z projektem w Urzędzie Miasta Lublin należy wcześniej się umówić - tel. 814662300.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 listopada 2023 r. o godzinie 14.00 w Ratuszu, Plac Łokietka 1, parter - sala nr 2. Chęć uczestniczenia w dyskusji publicznej należy zgłosić pod numer telefonu 81 466 2300 lub mailem na planowanie@lublin.eu  do dnia 6.11.2023. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https:/decyduje.lublin.eu/pl/ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2023 r.

UWAGA: Poniżej pełna treść otrzymanej przez Radę Dzielnicy Informacji wraz z załącznikiem graficznym .

Pliki do pobrania

Kontakt - Sławin

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławin:
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
(w Zespole Szkół nr 12, wejście od J. Lisa)

Dyżury w siedzibie Rady:

  • Członków Rady Dzielnicy Sławin - pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.00 (za wyjątkiem świąt i miesięcy wakacyjnych)
  • Radnej Rady Miasta pani Jadwigi Mach - ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławin Radosław Osiak

tel. 724 340 353, radoslaw_osiak@wp.pl

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin  Małgorzata Pietrzela 

tel. 501 000 171, gosia.pietrzela@gmail.com

Najbliższe posiedzenie Rady: 

4.03.2024 r. o godz. 18.00 

Porządki obrad i protokoły zamieszczamy na podstronie Posiedzenia Rady.

Posiedzenia Rady Dzielnicy Sławin odbywają się w siedzibie Rady przeważnie w pierwszy nieświąteczny poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 (za wyjątkiem świąt i miesięcy wakacyjnych) i są otwarte dla mieszkańców.

Linki i telefony dotyczące dzielnicy Sławin zamieszczone są w zakładce Przydatne kontakty (w podstronie Nasza Dzielnica) 

Prowadzenie strony internetowej: R. Osiak, J. Jabłoński, A. Dudkiewicz