W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.Zamknij

panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Studium zagospodarowania przestrzennego

30.05.201721:36

Projekt Studium udostępniony będzie w dniach od 7 czerwca 2017 do 12 lipca 2017 w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie U.M.Lublin, Wydział Planowania, ul.Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1111, jak również na stronach internetowych Biuletynu informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Dodatkowo dla pracujących : 7 i 8 czerwca 2017 w godzinach 8.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna  nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czewca 2017 o godzinie 16.00 w Ratuszu, Pl.Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017r. Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do PREZYDENTA MIASTA LUBLIN z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki).

adres email: planowanie @lublin.eu

Dodatkowo Rada Dzielnicy Szerokie spotka się zespołem projektowym dnia 19 czerwca 2017, Ratusz, godzina 16.00, parter - sala nr 2.

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin

Następne zebranie:
29 sierpnia 2019 godz. 18:00
 

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie - Karolina Chuderska
  tel. 573928399
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie  - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Prowadzenie strony internetowej - Marcin Gutek 
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14