panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Studium Uwarunkowań i Rozwoju dla Miasta Lublin

01.07.201720:50
Planowane spotkanie w w/w sprawie nie odbędzie się w Siedzibie Rady Dzielnicy z przyczyn niezależnych od Rady Dzielnicy. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o indywidualne zgłaszanie się do UM Lublin Wydział Planowania ul. Wieniawska 14 pokój 1111 w godzinach i terminie jak w poprzednim komunikacie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Józef Kaźmierczak

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
14 lutego 2019 godz. 19:00
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14