panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Drukuj stronę do PDF Rezerwa celowa

28.11.201612:37

Zapraszamy państwa do składania propozycji, które moglibyśmy zrealizować z naszej rezerwy celowej w roku 2017. Propozycja musi dotyczyć inwestycji, którą da się wykonać w ciągu jednego roku, musi być wykonana na terenie miejskim i oczywiście nie może przekroczyć wartości całej dostępnej dla nas kwoty z rezerwy celowej (w wysokości 129 tys. PLN). Dotychczasowo naszą rezerwę celowa przeznaczaliśmy najczęściej na budowę chodników, doświetlanie ulic, stawianie koszy na śmiecie czy budowę miejsc postojowych. Prosimy o przesyłanie propozycji na adresy mailowe:
jozef.kazmierczak@szerokie.lublin.eu
maria.dudziak@szerokie.lublin.eu

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Nałęczowska 94
20-831 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 48
20-828 Lublin

Następne zebranie:
7 marca 2019 godz. 19:00
 

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Józef Kaźmierczak
  tel. 502432359
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie - Maria Dudziak
  tel. 697098797
 • Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie - Marcin Gutek (prowadzenie strony internetowej)
  tel. 505155331

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowa: Magdalena Pałkowska - 81 466 50 81 (), 539 869 830
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14