W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Konstantynów

VI edycja Budżetu Obywatelskiego
30.07.202020:15

W dniu 6 lipca zakończył się nabór wniosków do VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym, swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich. Podniesione natomiast zostały kwoty poszczególnych projektów.  
1. Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.  
2. Ogólnomiejskie - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:  
nieinwestycyjne – tzw „miękkie" - nie przewidują realizacji inwestycji, czyli mogą dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 200
Inwestycyjne, 
tzw „twarde" – są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Projekt w tej kategorii musi spełnić łącznie poniższe warunki:  
W tym roku autorzy projektów inwestycyjnych ogólnomiejskich mogą zgłaszać pomysły o wartości do 1,5 mln zł, których realizacja musi obejmować co najmniej dwie dzielnice oraz nie więcej niż dwa zadania inwestycyjne. W trakcie oceny brana będzie pod uwagę ogólnodostępność projektów, czyli umożliwienie ogółowi mieszkańców korzystania z jego efektów. Autorzy wniosków powinni pamiętać o następujących zasadach :  
1. możliwości nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO - jeżeli planujemy np. zajęcia sportowe, to muszą być one bezpłatne, a zasady uczestnictwa w nich przejrzyste, 

2.dostępie do obiektu - jeżeli chcemy zlokalizować nasz projekt w szkole (z założenia ogrodzonej, zamykanej) do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu (w tym przypadku dyrektora szkoły) o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców,  
3.dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - ustawa zobowiązuje Budżet Obywatelski do uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania - planując plac zabaw, należy umieścić na nim urządzenia, z których korzystać mogą także dzieci np. z niepełnosprawnością ruchową.  
Z tych powodów ostateczny podział środków pomiędzy projekty dzielnicowe a ogólnomiejskie będzie znany dopiero po zakończeniu głosowania które odbędzie się w wrześniu . Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Konstantynów Tomasz Pękala wspólnie z klubem sportowym Budowlani Lublin zgłosił projekt do Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Rewitalizacja obiektu sportowego K.S Budowlani Lublin o oznaczeniu D – 101 na kwotę 350 000 zł 
Adam Kruk zgłosił projekt pod nazwą :  
Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego o oznaczeniu D – 80 
O szczegółach głosowania poinformujemy w najbliższym czasie.

Poniżej załączono pliki ze szczegółami projektów.

Pliki do pobrania

Kontakt - Konstantynów

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Konstantynów:
Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin
lublin.konstantynow@gmail.com
www.konstantynow.lublin.eu
www.facebook.com/Lublin-Konstantynów

Dyżury członków Rady Dzielnicy Konstantynów pełnione w siedzibie Rady (sala nr 3) - każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18:00 - 20:00

  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Konstantynów - Tomasz Pękala, tel. 606 324 247
  • Przewodniczący Rady Dzielnicy Konstantynów - Tomasz Sołtys, tel. 578 498 639